Pilih Kategoriuntuk senarai anda.Pilihan kategoru yangbetul akan memabntu pembeli mencari senarai anda dengan lebih efektif.Sekiranya kategori yang anda pilih mempunyai sub-kategori, anda akan di minta untuk memilih sub-kategori yang bersesuaian